Våra tjänster

Rekrytering

Är du på jakt efter en ny medarbetare? Söker du någon som kan hjälpa dig att lyfta ditt företag ytterligare en nivå? Tror du att en medarbetares inställning i många fall kan vara viktigare än kompetensen? Då kan vi på AxÖ Consulting hjälpa dig att attrahera rätt kandidater och välja rätt medarbetare till ditt företag. Vi garanterar dig stort engagemang, ansvarstagande och långsiktighet i relationen till dig och ditt företag.

Att förstå dig och ditt företags visioner, utmaningar, kultur och historia är primärt för en lyckad rekryteringsprocess. Att ge kandidaterna rätt upplevelse och att på ett inspirerande sätt kunna förmedla vad just ni kan erbjuda är minst lika viktigt. Det är vi på AxÖ Consulting specialister på. Vi hjälper dig att hitta ert nya stjärnskott.

Vi tar ansvar för hela processen från A till Ö inklusive förstudieanalys, kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, kandidathantering, presentation, ända till förberedelser inför anställning. Du, ditt företag och kandidaten är alltid i centrum.

Håller du på att starta en ny verksamhet, men vill inte vara officiell ännu? Behöver du få tag i en specifik kompetens där efterfrågan är större än tillgången? Ska du rekrytera en ny chef, men vill inte ha en öppen process? Då är search vårt erbjudande till dig. Tillsammans med dig går vi igenom var vi kan hitta lämpliga kandidater. Vi på AxÖ Consulting söker sedan upp de lämpliga kandidaterna och säljer in tjänsten och ditt bolag till kandidaten. Metoden kräver mycket hög integritet. Information kring ditt företag och om de potentiella kandidaterna hanteras strikt konfidentiellt. När vi har gått igenom vilka kandidater som är intresserade av tjänsten tillsammans med dig sker ett sedvanligt rekryterings- och urvalsförfarande.

Second opinion och tester

Vill du säkerställa att du har valt rätt kandidat? Forskning visar att validiteten i en rekryteringsprocess ökar om du använder dig av flera verktyg under processen. Vi på AxÖ Consulting är certifierade i ett flertal personlighets-, begåvnings– och färdighetstester och vi har lång erfarenhet av att genomföra testanalyser och second opinions i samband med rekryteringsprocesser. Vill du hålla i merparten av rekryteringsprocessen men behöver stöttning med tester eller vill du få ett oberoende utlåtande, då kan vi stötta dig i detta.

Recruitment process outsourcing

Har du växtvärk och hinner inte med att rekrytera? Vill du växa organiskt, men saknar kunskapen, nätverken och resurserna att själv genomföra rekryteringsprocesserna? Är din HR-avdelning helt enkelt för hårt belastad? Då kan Recruitment Process Outsourcing (RPO) vara något för ditt företag.

Genom att outsourca dina rekryteringar skapar du en långsiktighet i ditt företags kompetensförsörjningsarbete. Vi lär känna dig och ditt företag ännu bättre än vid en enstaka rekryteringsprocess och vi kan hjälpa dig att ”lägga pusslet” för medarbetarstrukturen i ditt företag över tid. Det skapar en mer långsiktig strategi för rekryteringsarbetet och du undviker det ”brandsläckningsarbete” som en rekrytering ibland kan upplevas som. Du minskar också den tillfälliga arbetstopp som uppstår vid alla rekryteringar.

Hyr först

Har du ett långsiktigt behov, men det är inte rätt tillfälle för dig att rekrytera just nu? Eller vill du testa en person som inte helt fyller alla krav? Då passar vårt erbjudande ”Hyr först” utmärkt för dig. Du kan då hyra in en medarbetare för att sedan besluta om en eventuell anställning längre fram.

Genom vårt erbjudande ”Hyr först” förenar vi vår rekryteringsprocess med att du hyr in kompetensen under de första månaderna. Efter överenskommen hyrperiod har du sedan möjlighet att anställa medarbetaren hos dig.

Interimkonsult

Ibland uppstår ett behov av en erfaren och kompetent chef eller specialist i samband med tillfällig vakans eller i väntan på en rekrytering. Då är en bra lösning att använda sig av en interimskonsult. Det är en tillfällig lösning som är både kostnadseffektiv och flexibel.

Våra har lång erfarenhet av liknade uppdrag vilket innebär att uppdragen också får en mycket kort startsträcka. Interimskonsulter söker i regel inte en anställning, utan har valt att arbeta som detta för att få använda sin kompetens och erfarenhet för nya utmaningar. Kanske finns den utmaningen hos just ditt företag.

Anlita en konsultJobba som konsult

Bemanning

Har du ett tillfälligt behov av kompetens? Eller står du inför en arbetstopp? Vi på AxÖ Consulting hjälper dig att hitta rätt kompetens oavsett om det är en tillfällig arbetstopp, en kommande föräldraledighet eller en sjukskrivning. Vi är specialister inom konsultverksamhet. Vi har många års erfarenhet av både rekrytering av konsulter och ledarskap på distans. Vi vet att du ställer höga krav och vi hjälper dig hitta en konsult som matchar just dina behov.

En motiverad konsult med rätt inställning är avgörande i en professionell konsultverksamhet. Nyckeln till att ge våra konsulter rätt förutsättningar att göra ett bra jobb är kommunikationen med dig som uppdragsgivare. Vi jobbar ständigt med att våra konsulter ska trivas och må bra på sina uppdrag. Precis som du vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Strategisk kompetensförsörjning

Vilken kompetens behöver ni imorgon? Vilken kompetens behöver ni idag? Och hur löser ni glappet däremellan?

Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera rätt personer utan även att ta hand om och vidareutveckla befintlig personal samt att attrahera nya talanger. Genom att du är förberedd, har god framförhållning och är noggrann i din planering gällande vilken eller vilka typer av resurser som är kritiska i just er verksamhet, är vår erfarenhet att man kan spara både tid och pengar. Har ni själva inte kunskapen eller resurserna för detta viktiga arbete kan vi på AxÖ Consulting stötta er.

Vi gör en genomlysning och kompetenskartläggning av din organisation och hjälper dig att planera ditt behov av kompetens framöver. Vi kan även hjälpa dig att ta fram en plan för hur ni ska attrahera nya talanger genom ”employer branding”. Att ha rätt personer med rätt kompetens på rätt plats utifrån vad organisationen behöver både idag och imorgon är helt avgörande för ditt företags framgång.

Chefsstöd

Har du en ny ambitiös medarbetare som inte har tidigare erfarenhet som chef? Står du själv inför utmaningar, men har ingen du kan diskutera med? Vi på AxÖ Consulting har lång egen erfarenhet av ledande befattningar från både privat näringsliv och offentlig sektor och agerar gärna coach till dig eller dina medarbetare i ledarskapsfrågor, organisatoriska frågor eller vid större förändringsprocesser. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar för dig och dina medarbetare.