Tjänster offentlig sektor

Utvärdering chefsförordnande

Saknar du beslutsunderlag för att ta ställning till om ni ska förlänga en arbetstagares visstidsförordnande som chef eller inte? Saknar du en metod för att på ett strukturerat sätt utvärdera chefens styrkor och svagheter för att därefter sätta in de resurser som krävs?

AxÖ Consulting kan hjälpa er genom att göra nulägesanalys, kartläggning av kommande period samt en oberoende bedömning, baserad på tester och djupintervjuer, av arbetstagaren. Bedömningen ger en nyanserad bild av individens styrkor och begränsningar som matchas mot rollens framtida utmaningar, behov och krav.

Vi har en lång erfarenhet av arbete med och inom offentlig sektor och kan leda er genom hela processen.

Rekrytering via intresseanmälan

Söker du någon som kan hjälpa dig att lyfta din organisation ytterligare en nivå? Tror du att en medarbetares inställning i många fall kan vara viktigare än kompetensen? Då kan vi på AxÖ Consulting hjälpa dig att attrahera rätt kandidater och välja rätt medarbetare till din organisation. Vi garanterar dig stort engagemang, ansvarstagande, diskretion och långsiktighet i relationen till dig och din verksamhet.

Att förstå din organisations visioner, utmaningar, kultur och historia är primärt för en lyckad rekryteringsprocess. Att ge kandidaterna rätt upplevelse och att på ett inspirerande sätt kunna förmedla vad just ni kan erbjuda är minst lika viktigt. Vi tar ansvar för hela processen från A till Ö inklusive förstadieanalys, kravprofil, annonsering, urval, intervjuer, kandidathantering, presentation och ända till förberedelser inför anställning. Du, rekryteringsgruppen och kandidaten är alltid i centrum!

Search

Behöver du få tag i en specifik ledar- eller spetskompetens där efterfrågan är större än tillgången eller av annan anledning inte vill använda dig av en annonserad process? Då är search vårt erbjudande till dig. Tillsammans med dig går vi igenom var vi kan hitta lämpliga kandidater. Vi på AxÖ Consulting söker sedan upp de lämpliga kandidaterna och säljer in tjänsten och din verksamhet till kandidaten. Metoden kräver mycket hög integritet. Information kring din organisation och om de potentiella kandidaterna hanteras strikt konfidentiellt. När vi har gått igenom vilka kandidater som är intresserade av tjänsten tillsammans med dig sker ett sedvanligt rekryterings- och urvalsförfarande.

Second opinion och tester

Forskning visar att validiteten i en rekryteringsprocess ökar om du använder dig av flera verktyg under processen. Vi på AxÖ Consulting är certifierade i ett flertal personlighets- begåvnings- och färdighetstester och vi har lång erfarenhet av att genomföra testanalyser och second opinions i samband med rekryteringsprocesser. Vill du hålla i merparten rekryteringsprocessen, men behöver stöttning med tester eller vill ha ett oberoende utlåtande, då kan vi stötta dig i detta.

Recruitment process outsourcing

Hinner du inte med att rekrytera? Behöver du utöka, men saknar tiden, nätverken och resurserna att själv genomföra rekryteringsprocesserna? Är din HR-avdelning helt enkelt för hårt belastad? Då kan Recruitment Process Outsourcing (RPO) vara något för din verksamhet.

Genom att outsourca din rekrytering skapar du en långsiktighet i din organisations kompetensförsörjningsarbete. Vi lär känna dig och din organisation ännu bättre än vid en enstaka rekryteringsprocess och vi kan hjälpa dig att ”lägga pusslet” för medarbetarstrukturen i din verksamhet över tid. Det skapar en mer långsiktig strategi för rekryteringsarbetet och du undviker det ”brandsläckningsarbete” som en rekrytering ibland kan upplevas som. Du minskar också den tillfällig arbetstopp som uppstår vid alla rekryteringar.

Hyr först

Har du ett långsiktigt behov, men det är inte rätt tillfälle för dig att rekrytera just nu? Är organisationen inte helt satt? Eller vill du testa en person som inte helt fyller alla krav? Då passar vårt erbjudande ”Hyr först” utmärkt för dig. Du kan då hyra in en medarbetare för att sedan besluta om en eventuell anställning längre fram.

Genom vårt erbjudande ”Hyr först” förenar vi vår rekryteringsprocess med att du hyr in kompetensen under de första månaderna. Efter överenskommen hyrperiod har sedan du möjlighet att anställa medarbetaren hos dig.

Bemanning

Har du ett tillfälligt behov av kompetens? Eller står du inför en arbetstopp? Vi på AxÖ Consulting hjälper dig att hitta rätt kompetens oavsett om det är en tillfällig arbetstopp, en kommande föräldraledighet eller en sjukskrivning.

Vi är specialister med en mångårig erfarenhet av rekrytering av konsulter och ledarskap på distans. Vi har lång erfarenhet från bemanning till offentlig sektor och vet att våra uppdragsgivare ställer höga krav på trygg och kvalitativ konsultuthyrning. Vi hjälper dig hitta en konsult som matchar just dina behov.

En motiverad konsult med rätt inställning är avgörande i en professionell konsultverksamhet. Vi tror på att ge våra konsulter rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Då är vår kommunikation med konsulten och med dig som uppdragsgivare nyckeln till framgång. Vi jobbar ständigt med att våra konsulter ska trivas och må bra på sina uppdrag. Precis som du vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Därför vill vi arbeta med dig.

Interimkonsult

Ibland uppstår ett behov av en erfaren och kompetent chef eller specialist i samband med tillfällig vakans eller i väntan på en rekrytering. Då är en bra lösning att använda sig av en interimskonsult. Det är en tillfällig lösning som är både kostnadseffektiv och flexibel och som ger ett resultat som är både långsiktigt och bestående.

Våra interimskonsulter har lång erfarenhet av liknade uppdrag vilket innebär att uppdragen också får en mycket kort startsträcka. Interimskonsulter söker i regel inte en anställning, utan har valt att arbeta som detta för att få använda sin kompetens och erfarenhet för nya utmaningar. Kanske finns den utmaningen i just din verksamhet.

Strategisk kompetensförsörjning

Vilken kompetens behöver ni i morgon? Vilken kompetens behöver ni idag? Och hur löser ni glappet däremellan?

Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera rätt person utan även att ta hand om och vidareutveckla befintliga personal samt attrahera nya talanger. Genom att du är förberedd, har god framförhållning och är noggrann i din planering gällande vilken eller vilka typer av resurser som är kritiska i just er verksamhet är vår erfarenhet att man kan spara både tid och pengar. Har ni själva inte kunskapen eller resurserna för detta viktiga arbete kan vi stötta er.

Vi gör en genomlysning och kompetenskartläggning av din organisation och hjälper dig att planera ditt behov av kompetens framöver. Vi kan även hjälpa dig att ta fram en plan för hur ni ska attrahera nya talanger genom ”employer branding”. Att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats utifrån vad organisationen behöver både idag och imorgon är en är helt avgörande för din verksamhets framgång.

Samarbetspartners