Umeå

Sedan 1 oktober finns vi på AxÖ Consulting också i Umeå.
Behöver du en kunnig och engagerad partner som kan hjälpa dig i frågor rörande rekrytering? Eller behöver du anlita en konsult? Vill du ha stöttning i företagets mer strategiska frågor såsom framtida bemanning och kompetensförsörjning? Vi på AxÖ Consulting kan hjälpa dig med allt detta.

Välkommen att kontakta Ola Pettersson:
Ola.pettersson@axoconsulting.se
070-377 02 45

Samarbetspartners