Luleå

Sedan 1 oktober finns vi på AxÖ Consulting också i Luleå.
Behöver du en kunnig och engagerad partner som kan hjälpa dig i frågor rörande rekrytering? Eller behöver du anlita en konsult? Vill du ha stöttning i företagets mer strategiska frågor såsom framtida bemanning och kompetensförsörjning? Vi på AxÖ Consulting kan hjälpa dig med allt detta.

Välkommen att kontakta någon av oss:
Maria Josefsson: Maria.Josefsson@axoconsulting.se, 070-842 23 35
Johan Rosenqvist: Johan.Rosenqvist@axoconsulting.se, 070-326 78 56

Samarbetspartners