Karlskoga

Behöver du en kunnig och engagerad partner som kan hjälpa dig i frågor rörande rekrytering? Behöver du anlita en konsult? Vill du ha stöttning i företagets mer strategiska frågor såsom framtida bemanning och kompetensförsörjning? Vi på AxÖ Consulting kan hjälpa dig med allt detta. Du hittar oss i vackra lokaler på Boforsområdet, i Karlskoga, beläget mellan Bofors Hotell och porten intill Bofors industriområde. Välkommen till oss!


Vårt kontor i Karlskoga 

Dammbrovägen 5
691 50 Karlskoga

Kontakt i Karlskoga
Olle Öijen
079-337 33 17
olle.oijen@axoconsulting.se

Samarbetspartners