Personuppgifter

Vi på AxÖ Consulting har ANSVAR som ett utav våra tre värdeord. Självfallet gäller detta också vid vår hantering av dina personuppgifter. För oss är det av yttersta vikt att du känner förtroende för att dina personuppgifter hanteras med stor integritet och diskretion samt enligt gällande lagstiftning. På denna sida hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter som sparas och hur länge samt vart du ska vända dig om du vill att dina uppgifter raderas.

AxÖ Consulting AB (559099–7531, Dammborvägen 5, 691 50 Karlskoga) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid frågor vänligen maila oss på info@axoconsulting.se.

Vid ansökan till en ledig tjänst eller vid en spontanansökan lämnar du ifrån dig flera personuppgifter. Dessa använder vi för att kunna kommunicera med dig och för att utvärdera din lämplighet i förhållande till en specifik roll. Exempel på uppgifter som lagras kan vara kontaktuppgifter, CV (inkl. ev. bifogat foto), betyg och intyg och resultat ifrån olika tester, personnummer, uppgifter som framkommer vid ev. bakgrundskontroll (såsom information om inkomst och utdrag ur olika myndighetsregister) samt kopia på körkort eller annan legitimation.

I de fall du ingår i en rekryteringsprocess kan AxÖ Consulting komma att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså AxÖ Consultings uppdragsgivare. För detta ändamål använder vi systemet Confidence (se https://hyker.io/).

AxÖ Consulting tar endast emot ansökningar via vår hemsida, axoconsulting.se. Mailade ansökningar raderas. Din ansökan sparas och hanteras i rekryteringsverktyget Varbi (se mynetworkglobal.com) under 24 månader. Där lagras även annan information om dig såsom protokoll ifrån intervjuer och referenser samt noteringar eller kopior av kommunikation vi haft med dig över mail, telefon eller social media. Tester som utförs i våra rekryteringsprocesser levereras av Master Sverige AB (se master.se) och lagras i plattformen Metis under 6 månader.

I samband med att du blir anställd hos oss på AxÖ Consulting kommer vi att behöva lagra ett flertal av dina personuppgifter som ett resultat utav flera olika lagkrav, såsom skattelagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagstiftningarna. Exempel på uppgifter som lagras kan vara kontaktuppgifter, betyg och intyg, personnummer, kontonummer, information rörande lön, pension och övriga förmåner samt kontaktinformation till dina nära anhöriga. Vi kan även komma att spara protokoll ifrån möten såsom utvecklingssamtal.

Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att kunna utföra våra skyldigheter som din arbetsgivare. Dina personuppgifter hanteras endast av personer som har en relevant anledning att hantera dem såsom din närmaste chef och administratörer avseende lön. I vissa fall behöver även våra kunder ha tillgång till vissa av dina personuppgifter såsom personnummer för inpasseringssystem. Vi delar även dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som arbetar med t.ex. lönehantering och förvaltning av ditt pensionskapital. Personuppgifter rörande din lön och dylikt behandlas i Fortnox (se fortnox.se). Ingen av våra tredjepartsleverantörer har rätt att nyttja dina personuppgifter i eget syfte.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade under din anställningstid och eller inom sju (7) år efter det att din anställning har löpt ut med hänvisning till rådande skattelagstiftning samt lagen om anställningsskydd (LAS).

AxÖ Consulting lagrar även vissa personuppgifter rörande dig som arbetar hos våra leverantörer eller samarbetspartners i syfte att kunna upprätthålla en affärsmässig relation med dig och ditt företag. Personuppgifterna rör i huvudsak kontaktpersoner på ditt företag såsom säljare, ekonomiavdelning och supportpersonal.


De personuppgifter som lagras är namn, roll och uppgifter som krävs för kommunikation oss emellan såsom telefonnummer och mailadress. Uppgifterna lagras i vårt leverantörsregister i Fortnox (se fortnox.se), i Outlook samt i vårt säljsystem tillika kundregister Upsales (upsales.com/sv). Ingen av våra tredjepartsleverantörer har rätt att nyttja dina personuppgifter i eget syfte.

 

Dina personuppgifter hanteras enbart av personer som har relevant användning för dem i syfte att upprätthålla vår affärsmässiga relation. Om vi får förfrågan från extern part om lämpliga leverantörer eller samarbetspartners inom ert specifika område kan AxÖ Consulting lämna ut kontaktuppgifter till dig i syfte att stötta er affär eller verksamhet.


Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter så länge som det är relevant utifrån vår affärsrelation. Om vi byter leverantör, avslutar vårt samarbete eller om du byter arbetsgivare kommer dina kontaktuppgifter att raderas.

AxÖ Consulting lagrar även vissa personuppgifter rörande dig som arbetar hos våra kunder och blivande kunder i syfte att kunna upprätthålla en affärsmässig relation med dig och ditt företag. Personuppgifterna rör kontaktpersoner på ditt företag såsom beställare, ekonomiavdelning och inköpsavdelning.

De personuppgifter som lagras är namn, roll och uppgifter som krävs för kommunikation oss emellan såsom telefonnummer och mailadress samt korta kommentarer om dialoger som förts oss emellan. Uppgifterna lagras dels i vårt kundregister och affärssystem i Fortnox (se fortnox.se), dels i Outlook. Om du har anmält dig till någon av våra seminarier lagras även dess uppgifter tills dess att seminariet är genomfört. Ingen av våra tredjepartsleverantörer har rätt att nyttja dina personuppgifter i eget syfte.

Dina personuppgifter hanteras enbart av personer som har relevant användning för dem i syfte att upprätthålla vår affärsmässiga relation. Om vi får förfrågan från extern part om lämpliga leverantörer inom ert specifika område kan AxÖ Consulting komma att lämna ut kontaktuppgifter till dig i syfte att stötta er affär.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Vi kommer att lagra dina kontaktuppgifter så länge som det är relevant utifrån vår affärsrelation. Om ni byter leverantör eller om du byter arbetsgivare kommer dina kontaktuppgifter att raderas.