Om oss

Rekrytering, konsultlösningar och strategisk kompetensförsörjning

Förmågan att rekrytera rätt medarbetare kan vara skillnaden mellan vinst och förlust eller mellan framgång och misslyckande. Lång och gedigen erfarenhet av rekrytering samt konsultverksamhet har lärt oss just det. Skillnaden mellan en framgångsrik rekrytering och en mindre framgångsrik sitter inte enbart i processens utformning, i verktygen eller i kandidatdatabasen. Den stora skillnaden sitter i engagemanget för dig som kund, i ansvaret från A till Ö och i uthålligheten i processen. Det är det som i slutänden avgör om en rekryteringsprocess blir framgångsrik, oavsett om det är en rekrytering för anställning hos dig eller om du söker en konsult via oss. Därför är engagemang, ansvar och uthållighet våra värderingar.

Vilka vi är

AxÖ Consulting har funnits sedan februari 2017 men har ca 190 års samlad erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, inom såväl privat som offentlig sektor. Våra rekryteringskonsulter bottnar i grundutbildningar såsom personalvetare, ekonom, statsvetare, socionom mm. Många av oss har i tidigare tjänster haft ledande befattningar inkl. resultat- och personalansvar. Det finns således en stor kunskap om och erfarenhet av många olika roller och branscher inom AxÖ Consulting. Detta har i sin tur bidragit till att vi är duktiga på att identifiera de behov och utmaningar som följer.

Vi har kontor i Karlskoga, Örebro, Luleå, Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik men hjälper företag på flera andra orter i Mellansverige och Norrland med rekrytering, konsulter mm.

Våra tjänster levereras av, för ändamålet utbildade, medarbetare. Våra medarbetare är kvalificerade genom kunskap och praktisk erfarenhet, försedda med nödvändiga instruktioner/föreskrifter och har tillgång till all den samlad erfarenhet som finns inom vår organisation, vilket säkerställer att uppdraget utförs på ett professionellt och kvalitativt sätt. Majoriteten av AxÖ Consultings rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet (5-20 år) av tjänster inom vårt verksamhetsområde.

Vi ansvarar för att all vår personal som utför tjänster inom ramen för våra uppdrag tillämpar strikt tystnadsplikt. Detta gäller kunskaper om såväl personer som interna förhållanden som vi får vetskap om under fullgörande av uppdrag. Tystnadsplikten gäller även efter avslutat uppdrag. AxÖ Consulting är medlem av bransch- och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen (Almega). Vi följer självklart Kompetensföretagens rekommendationer gällande tex kvalitet och arbetssätt.

Välkommen till oss på AxÖ Consulting. Som din partner i frågor rörande kompetensförsörjning levererar vi mer än förväntat.