Tobias Björk

Tobias har mer än 18 års erfarenhet ifrån rekryterings- och konsultbranschen varav flera år i företagsledande befattning. I grunden är Tobias utbildad personalvetare.

Tobias har erfarenhet av att starta upp, utveckla, avveckla samt förvärva bolag och har agerat ledare i alla faser i ett bolags livscykel. Han är van att leda genom andra, att agera i starkt konkurrensutsatt miljö och att driva försäljning mot högt uppsatta mål. Tobias har erfarenhet av att analysera behovet av förändring och av att driva och implementera förändring av organisationsstruktur, arbetssätt och verktyg samt att agera rådgivande direkt mot VD eller styrelse.

Tobias professionalitet och analytiska förmåga har gjort honom till en uppskattad kollega och samarbetspartner men även en mycket skicklig rekryteringskonsult.