Patricia Svensson

Patricia har en har en fil.kand. i retorik från Örebro universitet och har läst kurser inom bland annat intern/extern kommunikation, tvärkulturell kommunikation samt coaching, projektledning och förhandling.

Hennes intresse och nyfikenhet för medvetna och omedvetna kommunikativa budskap samt samspelet mellan människor blir särskilt synligt i mötet med både kunder och kandidater. För att attrahera och fånga upp rätt målgrupp i rekryteringsprocessen tillvaratar vi Patricias spetskompetens i retorik vid framtagande av bland annat annonstexter och material till sociala medier.