Olle Öijen

Olle har lång erfarenhet av tjänsteförsäljning varav de senaste tio åren inom rekryterings- och konsultbranschen. Han har de senaste åren verkat inom olika roller såsom försäljningschef Sverige, regional försäljningschef, Key Account Manager och Account Manager. I dessa olika roller har han ansvarat för ramavtalsförhandlingar med kunder inom privat näringsliv såväl som upphandlingar inom offentlig sektor. Olle har också arbetat med att implementera, följa upp och utveckla kundavtal, allt i syfte att säkerställa en mycket hög kundnöjdhet.

Olle, som också är trefaldig svensk mästare i baseboll med Karlskoga Bats, har vinnarskalle, stor drivkraft och är mycket målinriktad.