Ola Pettersson

Ola har över 20 års erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, där han under de senaste 13 åren varit chef med Norrland som geografiskt område. I chefsrollen har Ola under alla år använt sig av distansledarskap, vilket ställer höga krav på kommunikation och tillgänglighet. Han är uppskattad för sin känslomässiga och sociala förmåga i kombination med en stark kundorientering och affärsmässighet. Ola har fått flera utmärkelser för såväl sitt ledarskap som för sin förmåga att driva lönsamma affärsområden. I botten har Ola en kandidatexamen från PA-programmet vid Umeå universitet.

På sin lediga tid ägnar Ola gärna tid åt att träna, köra motorcykel eller följa barnens träningar och tävlingar.