Mia Haglund

Mia har mångårig kunskap och erfarenhet av att handleda och genomföra rekryteringsuppdrag med kandidater och uppdragsgivare inom svenskt arbetsliv. Mia har också flera års träning i gruppdynamik och är kunnig i analys av arbetsgruppers utveckling och individers behov av att förstå sin roll i ett nytt sammanhang.

Målet för Mia är att skapa en trygg och säker process för alla inblandade i alla uppdrag. Förutom att lotsa rekryteringsprocessen genom dess olika delar tar Mia ansvar för analys innan och uppföljning och installation efter genomfört uppdrag. Med egen erfarenhet av att arbeta i kommunal förvaltning, noterat och ägarledda bolag sätter Mia sig snabbt in i nya sammanhang.

Blir du nyfiken och vill bolla ditt nästa steg eller rekryteringsuppdrag? Mia är nyfiken och vill veta mer!

Medarbetare Mia Haglund