Linda Axäng

Med tjugo års erfarenhet ifrån rekryterings- och konsultbranschen är Linda en av de mest erfarna och uppskattade rekryteringskonsulterna i regionen. Linda har arbetat med privat marknad såväl som inom offentlig sektor och har ett mycket brett kontaktnät. Linda har erfarenhet av arbete med rekryteringar och konsulttillsättningar på alla nivåer upp till VD och styrelseposter. Inom offentlig sektor har Linda rekryterat flertalet chefsposter såsom förvaltningschefer och kommundirektörer.

Lindas långa erfarenhet av leverans gentemot offentlig sektor tillsammans med hennes känsla för diskretion gör henne till en mycket efterfrågad samarbetspartner.

Linda är mycket uppskattad av både kunder och kandidater och personifierar våra värderingar; engagemang, ansvar och uthållighet.