Julia Bolinder

Julia har en examen från personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet där hon fått en gedigen kunskap inom rekrytering, organisationer och ledarskap.

Under sin praktik på HR-avdelningen på ett mellanstort företag fick hon förståelse för värdet varje medarbetare bidrar med till sin organisation och därmed vikten av rätt person på rätt plats. Julia har flera års erfarenhet av att arbeta med service och kundkontakt och tror på att vara lyhörd, nyfiken och engagerad för att hitta den bästa lösningen för både kunder och kandidater.

När Julia inte är på jobbet hittar du henne gärna på en vandringsled i skogen.

Medarbetare Julia Bolinder