Johan Rosenqvist

Johan arbetar som HR- Rekryteringskonsult och är utbildad personalvetare med företagsekonomi i grunden. Johan har byggt upp tidigare HR-avdelningar med ansvar för all chefs och specialistrekrytering, övriga HR-processer och fortsätter idag hjälpa organisationer med rekrytering/search, HR on demand eller interims uppdrag.

Med snart 20 års arbete i rollen som HR-Chef samt ledningsarbete, styrelsearbete och centrala, lokala löne-kollektivavtalsförhandlingar finns stor erfarenhet av en organisations alla utmaningar från uppstart, förvärv, fusioner till avveckling. Med sin centrala del i systematiska arbetsmiljöarbeten har det resulterat i utmärkelser såsom Stora Arbetsmiljöpriset-Sveriges friskaste företag. Denna erfarenhet gör att Johan snabbt förstår sin uppdragsgivare och organisationens behov.

Med sitt personliga driv för HR:s del i affärsutvecklingen och intresse för organisationer vill Johan gärna att du kontaktar honom för ditt nästa uppdrag!