Anna Posth Skoog

I närmare 20 år har Anna arbetat med rekrytering av kvalificerade tjänstemän på alla nivåer upp till VD-poster och har själv en gedigen erfarenhet av att arbeta i ledande befattning. Genom åren har hon införskaffat sig verktyg för att stötta företagare och dess chefer vad gäller arbetsmiljö såväl som arbetet med den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Många företagare behöver mer kunskap men också hjälp i det direkta arbetet, här kliver Anna in och är ett viktigt stöd i processen. Anna har även erfarenhet av HR-arbete innefattande organisationsförändringar, verksamhetsutveckling och större rekryteringsprojekt. Hon har varit rådgivare och mentor för chefer bland annat vid svårare personalärenden, förhandlingar och kompetensutveckling. Med Annas samlade erfarenhet och kompetens inom ovan nämnda områden kan företag erbjudas stöd både i det operativa arbetet och i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.

E-post: anna.posthskoog@axoconsulting.se
Telefon: 076-118 50 50