VD med projektledaransvar

Välkommen till Sparepartner

Företaget Sparpartner bildades för 30 år sedan när några företagsledare inom verkstads- och tillverkningsföretag i Karlskoga såg möjligheten att gemensamt bilda ett företag med uppgift att förse kunder med korta serier med kort leveranstid och där kapacitet finns. Bolaget är idag etablerat på marknaden och har flera återkommande kunder med nära samarbete. Målet med verksamheten är inte att ge hög lönsamhet in i det egna företaget, snarare att belägga andra företag i Karlskoga. Sparepartner drivs på ett affärsmässigt sätt och målet är att ha ekonomi för att balansera sina egna investeringar m.m. Omsättningen för 2018 kommer att hamna på cirka 37 MSEK.

Genom en aktiv och kunnig projektledning samt med ett stort antal leverantörsföretag kan Sparepartner alltid erbjuda bra service och korta leveranstider. En näst intill unik service på både den lokala men också regionala marknaden.

Konstruktion, skärande bearbetning, plåtbearbetning och montering finns inom ägargruppen. Därutöver anlitar vi andra lokala och regionala företag för att erhålla den kompetens och resurs som krävs för varje enskilt projekt. Andelen leveranser från företag utanför ägargruppen är idag ca 50 procent av den totala omsättningen. Målsättningen är att alltid kunna lämna ett komplett erbjudande med rätt resurs och innehåll, rätt leveranstid och marknadsmässigt pris.

Idag har Sparepartner flera kunder som sätter sin tillit till Spareparntners förmåga att förstå, samordna och leverera med hög service och snabbhet.

Genom stor kunskap om kapacitet och verksamhetsområden hos Sparepartners ägare (företag) men också kännedom om hela Karlskogas verkstadsutbud, kan Sparepartner projektleda och leverera det kunderna behöver för att klara sina åtaganden. Sparepartners kunder sätter sin tillit till förmågan att förstå, samordna och leverera snabbt och med hög service.

Sparepartner finns idag på två platser i Karlskoga; kontoret finns lokaliserat på Hangarvägen 14 och lagret ligger på Bofors industriområde.

Företaget har fyra anställda inklusive VD.

De tio stycken framgångsrika småföretag som äger Sparepartner AB är:

Sparpartners kundstock består bland annat av:  Toyota BT, Wenmec, Euromaint, Väderstad, Swedich Lorry Parts AB och SAAB Dynamics.

Läs gärna mer på sparepartner.se

Vår affärsidé

Sparepartner genomför försäljning av produkter och komponenter genom styrning och projektledning av producerande underleverantörer inom plåt och svets, bearbetning, montage och ytbehandling.

Målbild för Sparepartner

Sparepartner har en stabil kundbas med en stor del ordermottagning. I strategiplanen för 2019 finns målsättningen att utöka aktiviteten med befintliga kunder, med syfte att utveckla och bredda leveransmöjligheter. I strategiplanen nämns också bearbetning av nya kunder, bättre rutiner för lagerhantering och införande av 5S.

Styrkor som Sparepartner har är ett starkt förtroende hos kunden, hög leveransprecision samt hög servicegrad.

Rollen som VD

VD företräder Sparepartner AB och ägargruppens företag i kontakt med kunder. Som VD har du också huvudansvaret för bolagets löpande affär och verksamhet, enligt direktiv från styrelsen. Med stort eget ansvar tar VD marknads- och affärsmässiga beslut och växlar snabbt mellan strategisk överblick och dagligt operativt arbete.

Kunskap om Karlskogas industriföretag kan vara en god grund för att lyckas med det breda ansvar VD-rollen har i det lite mindre bolaget Sparepartner.  Något som underlättar är att anta rollen som en smidig och kreativ förhandlare som gillar affärer.

VD har också ledaransvar för medarbetare på företaget. Ett stort ansvar ligger på samtliga medarbetare i bolaget, med eget kund- och leveransansvar. VD fungerar som ett bollplank och som stöd i det dagliga arbetet för att säkerställa en fortsatt trivsam och öppen arbetsmiljö.

VD ansvarar för bolagets planering, vilket inkluderar ekonomi, produktion och inköp.

Som VD för Sparepartner AB rapporterar du till bolagets styrelse. I styrelsen finns en representant från varje ägarbolag.

Rollen som projektledare

Tillsammans med dina kollegor på Sparepartner och ”kollegor” på företagen i Karlskoga genomföra leverans till kund på ett effektivt och leveranssäkert sätt. Projektledarrollen präglas av god organisationsförmåga och tydlig kommunikation för att skapa förutsägbarhet och trygghet i leverans.

Utmaningarna i rollen som VD och projektledare

Utmaningen är att göra komplicerade lösningar enkla för våra kunder. Att skaffa sig kunskap om Karlskogas verkstadsindustris leveranskapacitet, samt ha förståelse för hur arbetet utförs idag och att kunna bidra med egna erfarenheter för en trygg och förutsägbar projektledning. Viktigt är också att kunna balansera olika önskemål och att vara tydlig med att du har kundens bästa i åtanke vid val av leverantör till kund.

Vem tror vi att du är?

Hoppas vi har fått dig intresserad av att söka tjänsten?

Om vi inte redan har fått din ansökan, skicka in den senast den 25 februari.
Frågor om rollen och rekryteringsprocessen ställs till rekryteringskonsult Mia Haglund, tele 072-396 05 82, eller Olle Öijen, tele 079-337 33 17, på AxÖ Consulting.

Rekryterarna har ordet

Vi har i analysen av vår uppdragsgivare lärt känna ett företag som med stark entreprenörsanda, nyfikenhet och vilja har utvecklats till ett väletablerat företag inom sin bransch. Ett företag som kompletterar ägarföretagens möjlighet att bredda och fördjupa relationer och affärer till stora och små kunder.

Företaget bygger också på en god kunskapsnivå inom flera olika områden, bland annat projektledning. Som projektledare kommer du att vara en viktig brygga mellan kunder och duktiga yrkespersoner hos de företag som genomför och levererar efterfrågad komponent eller produkt.  

Sparepartners ambition är att växa och därmed ta in nya kunder och nya åtaganden. Projektledarrollen är därmed en viktig roll, som behöver ha en god överblick av pågående och inkommande uppdrag, samtidigt som projektledaren utvärderar och genomför förbättringar i projekten.

Utveckling av projektledningsdelen är ett led i att tillvarata företagets och ägarföretagens resurser. Det innebär att Projektledarens fokus är att. tillsammans med kollegor, lotsa uppdragen åt rätt håll med rätt kommunikation, struktur och affärstänk.

Uppdragen, kända som nya, sätter Sparepartner på prov och man får använda hela sin kunskap för att leverera på ett tryggt, snabbt och förutsägbart sätt.

I vårt engagemang med Sparparter ser vi ett lönsamt företag med mycket vilja och kompetens. Vi blir imponerade av lojaliteten hos medarbetarna och det kundfokus som finns i att hitta lösningar där kunden är vinnare.

Det är till denna resa vi nu ska rekrytera en VD, som har erfarenheter av verkstadsindustri och rollen som underleverantör. Vi ser att VD, tillsammans med sina kollegor, behöver kunna hålla struktur men också vara öppen för utvärdering och utveckling.

Sparepartner AB är redo. Frågan är om du är redo och rätt för dem?                       

/Mia Haglund och Olle Öijen, AxÖ Consulting. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskoga
Län Örebro län
Land Sverige
Referensnummer 2019/16
Kontakt Mia Haglund, 072-396 05 82, se
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-02-25