Rekrytering

Vi hjälper dig hitta din nästa medarbetare. Hela vägen från annonsering till anställning erbjuder vi högt engagemang och bred kompetens.

Konsult

Är ditt behov mer kortsiktigt eller rentav lite akut? Då kan en effektiv lösning vara att anlita en konsult via oss.

Strategi

Behöver du någon att diskutera din framtida kompetensförsörjning med? Då finns vi här – vi har idéer och lösningar på hur du kommer vidare. 

Rekrytering, konsultlösningar och strategisk kompetensförsörjning

Förmågan att rekrytera rätt medarbetare kan vara skillnaden mellan vinst och förlust eller mellan framgång och misslyckande. Lång och gedigen erfarenhet av rekrytering samt konsultverksamhet har lärt oss just det. Skillnaden mellan en framgångsrik rekrytering och en mindre framgångsrik sitter inte enbart i processens utformning, i verktygen eller i kandidatdatabasen. Den stora skillnaden sitter i engagemanget för dig som kund, i ansvaret från A till Ö och i uthålligheten i processen. Det är det som i slutänden avgör om en rekryteringsprocess blir framgångsrik, oavsett om det är en rekrytering för anställning hos dig eller om du söker en konsult via oss. Därför är engagemang, ansvar och uthållighet våra värderingar.

Vi har kontor i Karlskoga och Örebro men hjälper företag på flera andra orter i mellansverige med såväl rekrytering som konsulter. Välkommen till oss på AxÖ Consulting. Som din partner i frågor rörande bemanning levererar vi mer än förväntat.

Tobias Björk
Oskar Bernling
Mia Haglund
Karin Einefors
Olle Öijen
Patricia Svensson
Angelica Mäenpää
Linda Axäng